Gedragscode voor dotNed bijeenkomsten

Alle deelnemers, sprekers, sponsoren en vrijwilligers op onze bijeenkomsten zijn verplicht zich te houden aan de volgende gedragscode. De organisatoren zullen hier de gehele bijeenkomst op toezien. We verwachten dat iedereen meewerkt aan een veilige omgeving voor elkaar.

Hulp nodig?

Onze contactgegevens vind je in de door ons verstuurde emails.

De korte versie

Het is de stichting dotNed aan gelegen om iedereen een ervaring aan te bieden waarin niemand lastig wordt gevallen, ongeacht geslacht, seksuele oriëntatie, handicap, uiterlijk, lichaamsgrootte, ras of geloof. Intimidatie van deelnemers aan een bijeenkomst wordt in geen enkele vorm getolereerd. Seksuele taal of beeld is niet gepast gedurende de conferentie activiteiten zoals praatjes, workshops, feestjes, Twitter of andere sociale media. Wanneer een deelnemer de gedragscode overtreedt mag het organiserend comité optreden en de deelnemer zonder schadeloosstelling de toegang tot de bijeenkomst ontzeggen.

De minder korte versie

Onder lastig vallen verstaan wij beledigende mondelinge opmerkingen over geslacht, seksuele oriëntatie, handicap, uiterlijk, lichaamsgrootte, ras, geloof, seksueel getinte afbeeldingen in openbare ruimten, bewuste intimidatie, stalken, achtervolgen, nemen van foto's of andere opnames, volhardend interrumperen van praatjes of andere activiteiten, ongepast fysiek contact en ongewenste seksuele aandacht.

Als deelnemers worden gevraagd op te houden met lastig gedrag, wordt verwacht dat zij dit meteen doen.

Sponsors dienen zich ook aan de gedragscode te houden. In het bijzonder dienen zij geen gebruik te maken van seksueel getinte beelden, activiteiten of ander materiaal. Standhouders, waaronder vrijwilligers, mogen geen seksueel getinte kleding/uniformen/kostuums dragen of in andere zin een seksueel milieu creëren.

Als een deelnemer zich ongepast gedraagt mag het organiserend comité gepaste actie ondernemen. Zij mogen hierbij de deelnemer waarschuwen zelfs of de toegang tot de conferentie ontzeggen zonder schadeloosstelling.

Als je wordt lastiggevallen, of merkt dat iemand anders wordt lastiggevallen, of je hebt andere zorgen, meld je dan meteen bij het bestuur van dotNed. Bestuursleden zijn te herkennen aan hun t-shirts. Mocht je geen bestuurslid kunnen vinden, stuur dan een bericht naar info@dotned.nl. 

Bestuursleden van dotNed zullen niet aarzelen om de beveiliging van de locatie in te schakelen, de politie te bellen, je te begeleiden of anderszins van dienst te zijn wanneer je wordt lastig gevallen. Wij waarderen je aanwezigheid.

We verwachten dat deelnemers gedurende de dotNed bijeenkomst, en aan gerelateerde evenementen, zich aan deze gedragsregels houden.